LID WORDEN

Waarom lid worden van KBO Haaren?

Bundeling van kracht geeft macht

  • bijna 1.100 leden in de kern Haaren
  • hoe meer leden, hoe meer invloed bij politieke keuzes over inkomen/zorg/wonen/mobiliteit
  • KBO-Haaren is aangesloten bij de overkoepelende organisatie KBO-Brabant (zo’n 132.000 leden). Lid zijn van KBO-Haaren betekent dat u automatisch ook lid bent van KBO-Brabant, met alle voordelen die dit biedt. Zie voor details de opsomming bij "Kortingsacties" op deze website of direct via www.onsledenvoordeel.nl
  • KBO-Haaren werkt samen met de andere ouderenverenigingen in de gemeente onder de noemer “ouderenvertegenwoordiging” en wil op die manier een serieuze gesprekspartner voor de gemeente zijn.

Voordelen van het lidmaatschap

  • collectieve en individuele belangenbehartiging
  • veelal gratis advies, soms zelfs persoonlijk bij u thuis
  • informatieve en ontspannende informatie via het blad ONS, onze website en ons eigen weekblad De Kraant, gepubliceerd in het Haarens Klokje.
  • toegang tot velerlei dienstverleningen, activiteiten en cursussen, met geen of een minimale eigen bijdrage in de kosten
  • kortingen bij veel winkels en bedrijven in Haaren en omgeving (de contributie, rond de € 22,00 per persoon per jaar  -prijspeil 2018-  is dus zo terugverdiend).

REDENEN GENOEG DUS OM ALS 50-PLUSSER KBO-LID TE ZIJN


Lid worden

Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de ledenwervers, het secretariaat en via het downloaden op onze website: https://www.kbo-haaren.nl. Onze ledenwervers, Thea Verwijmeren  (tel. 62 21 43  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), Sjan Fonken (tel. 621631 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Harry Donkers (tel. 62 22 28  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) zijn u graag van dienst.

Alle nieuwe leden ontvangen onze informatiebladen, zodat ze kunnen kennisnemen van de meest relevante informatie over de vereniging. Na goedkeuring van de aanvraag door het bestuur ontvangt u een persoonlijke ledenpas.


Contributie
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarcontributie wordt  -in januari-  via automatische incasso van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven. Bij tussentijds lid worden is een pro rata-regeling van toepassing (in 1e kwartaal: 100%; in 2e kwartaal: 75%; in 3e kwartaal: 50%) en moet het verschuldigde zelf worden overgemaakt.

Wanneer een lid niet akkoord gaat met automatische incasso of automatische incasso is niet mogelijk dan wordt een factuur gestuurd; naast de contributie is dan een incassovergoeding van € 2,50 per incasso verschuldigd.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door overlijden van een KBO-lid of door opzegging.
Wij verzoeken u het overlijden van een lid altijd te melden bij het secretariaat: de heer Jan Dumoulin, Nemelaerstraat 34, 5076 AR  Haaren;
e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of bij de ledenadministratie, de heer Peter Witlox, Kruisboogstraat 9 5076 ER Haaren; e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. door toezending van een overlijdensbericht.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen voor 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar. U kunt schriftelijk opzeggen (zie bovengenoemde adressen) met inlevering van de ledenpas.

In geval het lidmaatschap tussentijds wordt beëindigd, wordt geen restitutie van contributie gegeven.

Verandering van persoonlijke gegevens
Bij veranderingen van uw persoonlijke gegevens zoals ander adres, ander e-mail adres, ander telefoonnummer of bankrekeningnummer graag ook deze gegevens (liefst per mail) doorgeven aan het secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Doorgeven van e-mailadres en telefoonnummer kan ook via de website.

Privacy
De bij ons bekende persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor KBO-doeleinden.
Indien vermeld, wordt ook uw e-mailadres doorgegeven aan KBO-Brabant. Inloggen op www.kbo-brabant.nl is namelijk alleen mogelijk met behulp van lidmaatschapsnummer en het bij KBO-Brabant bekende e-mailadres.