Klik op SEPA Machtiging om het document te downloaden.
U kunt het dan afdrukken, invullen en inleveren bij een van de ledenwervers. Scannen en toesturen per email kan ook.